Hem
 • Behöver du hjälp med skolarbetet?


FÖRETAG/BUSINESS LANGUAGE SUPPORT


 • Har du anställda som behöver utveckla sina språkfärdigheter? LANGUAGE SUPPORT!


UNIVERSITY STUDENTS WHO NEED SUPPORT?


 • Krävande skrivuppgifter, uppsatser och rapporter?


Distans och fjärrundervisning med professionellt språkstöd

Learning support, employment contact aid

linguistrator@gmail.com

For a better future in Sweden

Swedish and English Language support


SFI och SVA, Matematik och Engelska

Swedish for Immigrants, Math and English

 

Inför Högskoleprovet: Intygsgivare för dig med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter

Issuer of Dyslexia-certification, registered with the Swedish Council for Higher EducationVi översätter och förmedlar vad du vill

We translate your qualifications/CV


Vi skriver begripliga brev och dokument

We write down for you what it takes to get the work done!


Vi ger råd och stöd efter behov

Educational and application-support on demand


Authorized Swedish teachers and experienced special educators.


 • Professionellt stöd med alla slags texter och pedagogiska distansuppdrag
 • facktexter
 • vetenskapliga texter
 • skönlitteratur
 • Hjälp med brev till myndigheter
 • Hjälp med brev till affärspartners i Sverige och utomlands

Magister Kerstin Westerblom Avraham


Legitimerad lärare.

Magisterexamen i läs-och skrivsvårigheter/dyslexi


Dyslexipedagog och Sva-lärare

Auktoriserad att utreda och lämna utlåtande om dyslexi inför högskoleprovet.Fil. Dr. Gidon Avraham


Legitimerad lärare.

Gymnasielärare med specialpedagogisk utbildning från St:Lukas utbildningsinstitut och Linköpings universitet.

 • Professionella lärare med behörighet och erfarenhet
 • Professionellt stöd till anställda med läs- och skrivsvårigheter
 • Professionellt stöd till nysvenskar

Professionellt stöd med alla slags pedagogiska och specialpedagogiska uppdrag


ECUCATIONAL SUPPORT FOR DIFFERENT NEEDS AND LEVELS

För dig som behöver undervisning för att komma längre oavsett nivå:


LANGUAGE SUPPORT REACHING FOR SUCESS

Elev, student, företagare, eller nysvensk! 


SUPPORT IN ORDER TO REACH HIGHER?

PhD & MA-level languisge specialists


Professionellt stöd till elever, studenter och anställda med läs- och skrivsvårigheter

We support students who need to develop and improve their reading and writing skills

Professionellt stöd med svenska som andraspråk för studenter och företagare.